Info

Vi tänker på miljön OCH djurlivet

Alla intäkter som panten genererar, går oavkortat direkt till projekt för att främja djur som far illa.
Djurpanten drivs helt ideellt, och skall inte blandas ihop med lukrativa återvinningsföretag.

Ersättning för både defekta och utländska pantburkar
Vi har avtal med Pantamera/Returpack, så att vi kan skicka iväg hela säckar (innehållande även defekta och utländska pantburkar).